Liczba odwiedzin strony: 15132 Osób na stronie: 2
 

Ab Ovo

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 28 poz. 143 - Zmiana ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.  Zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi", polega na: 1)   stałym, tymczasowym lub przejściowym rozmieszczeniu: a)   żołnierzy i innych osób określonych w ustawie, b)   jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, 2)   magazynowaniu lub przechowywaniu urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego - w budynkach i lokalach oraz na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w trwałym zarządzie organów wojskowych lub powierzonych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, uzyskanych czasowo na te cele od właściwych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych lub fizycznych.";   2)   art. 1a otrzymuje brzmienie: "Art. 1a. 1.  Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1)   lokalu mieszkalnym - należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), będący w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej "Agencją", stanowiący własność Skarbu Państwa, przekazany Agencji przez Ministra Obrony Narodowej, lokal mieszkalny pozyskany od spółdzielni mieszkaniowej i towarzystwa budownictwa społecznego oraz lokal mieszkalny pozyskany w drodze umowy najmu, leasingu, darowizny albo innej umowy cywilnoprawnej, spadku albo zapisu; 2)   kwaterze - należy przez to...
Monitor Polski 2009 Nr 24 poz. 315 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2008 r. o nadaniu orderu (M.P. z dnia 20 kwietnia 2009 r.) Rej. 221/2008 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej, za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony zostaje KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI pośmiertnie Henryk Warszawski.
KRS 0000356231 - "FORSA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"FORSA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-05-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DWORCOWA 5 74-320 BARLINEK BARLINEK MYŚLIBORSKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
597-171-33-08 320809892 0000356231
KRS 0000356230 - BEST SKILLS - LAU, STĘPLEWSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BEST SKILLS - LAU, STĘPLEWSKI SP. J. SP. J. 2010-05-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁABĘDZIA 30/22 71-453 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000356230
KRS 0000356229 - HOST PROVIDER SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
HOST PROVIDER SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-05-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NADNARWIAŃSKA 29 18-400 ŁOMŻA M. ŁOMŻA M. ŁOMŻA PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
718-211-34-68 200360287 0000356229
KRS 0000356228 - "2 PHARMA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"2 PHARMA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-05-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TARNOBRZESKA 50/6 71-034 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
852-256-87-61 320811564 0000356228
KRS 0000356226 - POWERPLUS PENTAD INVESTMENTS S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POWERPLUS PENTAD INVESTMENTS S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2010-05-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MRÓWCZA 243/129 04-697 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000356226